Catkitty

Witój! Witaj! Welcome! Willkommen! Добро пожаловать! Bene advenisti! Beinvĩtû!

Zowja sia Mateusz ji ja żam jé Kociewiak. Robja dyplóm jinformatyka ji pracuja jako programnista sterownika audio. Zajmuja sia programówaniém ode gimnazjum ji od wjélu lat mam do tégo dryg.

Od wjélu lat nowoczésny C++ jé mojó mniłośció. Webdeva nié lubja, jano nié jé to najgorsze, zéz czym sia żam grzebał dla profsita. Adoruja produchty Microsofta, ale używam co dziéń też FreeBSD ji Linuksa. Chca sia dochrapać starégo sprzanta ji starégo komputerowégo oprogramówania jo powoli mnia to jidzie. Moje różniste projechty można znaléźć na mojim profsilu na Githubie, jak też na jich dawno nié achtualizowanéj strónie:

Lubja naturalne ji sztuczne janzyki ji smutno mi, że nié mam czasu sia jich uczyć. Z apartnych powodów lubja jedan seryjal telewizyjny o gadajóncych pastelowych kóniach. Jégo oglóndanie ji działalność wéw jégo fanowskej bańdzie sprawjiły, że psisza ji rysuja. Artysta ze mnié żaden, jano znam dość blisko kilka osób, chtóre artystamni só. Lubja różnégo sorta muzyka béz słowów, ji ja żam kedyś grał na keyboardzie, a czasém ji rychtował własne aranżacyje, ale muzykam też żam nié jé. Mojó twórczość można znaléźć na DeviantArcie ji SoundCloudzie.

Staram sia być katolikam. Co do polityki, ja żam jé nió zmordowany, ale ogólnie ze mnié jé umniarkówany kónserwatysta gdziéś mniandzy monarchizmam a minarchizmam. To wszytko staram sia wyrażać poprzez działanie w fandomnie jak ji treść mojégo fanfika (choć psiérwe rozdziały majó problém z przekazaniem jakichkolwjek treści).

Lubja bany. Nié można mnie jeszcze nazwać mnikolam, ale bardzo chantnie pochwala sia listó odwjédzonych przeze mnie stacyji. Lubja gadziny (najbardziéj kotóny), nié liczónc stawonogów.